Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Perceel

  • Bufferstrook en teelt- en spuitvrije zone langs slootkanten;
  • Gebruik zoveel mogelijk (gerobotiseerde) mechanische onkruidbestrijding toe op de slootkant;
  • (Verplichte) driftreducerende doppen en technieken op de veldspuit;
  • Inwendig en uitwendig reinigen van de velspuit op het perceel waar de bespuiting is uitgevoerd;
  • Automatisch interne reiniging of een continu reinigingssysteem op de veldspuit;
  • Bestrijd aaltjes en onkruid via het tijdelijk onder water zetten van percelen. Overigens kan dit wel een fosfaat piek geven na het aflaten van dit water. Overweeg daarom af te wateren op afgedamde sloten en het water uit die sloot op een later moment weer op het land te brengen (“hergebruik” mest- en voedingsstoffen).
  • Minder chemische middelen en meer biologische middelen én gewasbescherming via natuurlijke vijanden en mechanische onkruidbestrijding.