Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Brakke sloten

 

Brak water bevat een zekere mate aan zout (chloride), maar is nog (lang) niet zo zout als zeewater. In het gebied van Rijnland hebben sommige delen in het verleden onder invloed van de zee gestaan. Die invloed is nu vrijwel verdwenen, maar het zout zit soms nog wel in de bodem. Op sommige plekken is sprake van brakke kwel doordat brak grondwater naar boven komt.

Brakke sloten komen het meest voor in kleigebieden. De oevers zijn vaak steil en het waterpeil ligt laag ten opzichte van het maaiveld. Een verhoogd zoutgehalte (soms tot drie gram chloride/liter) heeft grote ecologische gevolgen. Brakke sloten zijn van nature voedselrijk. Het gehalte totaal stikstof kan oplopen tot 1,8 mg N/liter.

Planten en vissen

De meeste soorten planten en dieren zijn aangepast aan zoet óf zout water. Er zijn weinig soorten die onder brakke omstandigheden leven. Plantensoorten van brakke wateren zijn: heen, kranswier, groot nimfkruid en snavelruppia. Typische vissoorten die te vinden zijn in brakke wateren zijn de tiendoornige stekelbaars, alver, giebel, pos en het vetje. Verder zijn sommige soorten vlokreeftjes en aasgarnalen typisch voor brak water.