Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Stadsgrachten

In oude binnensteden vinden we stadsgrachten. Het zijn door de mens gemaakte wateren met kademuren. Soms is er gebruik gemaakt van natuurlijk riviertjes, maar door het veranderen van de inrichting zijn die vaak niet meer herkenbaar. In  nieuwbouwwijken worden ook steeds meer grachten gemaakt.

Planten en dieren

Kenmerkend voor het ecosysteem van grachten is dat er door de kademuur geen oeverzone is met moeras- en oeverplanten. Het water houdt bij een diepte van 1 tot 2 meter bij de kant plotseling op. Wel kunnen in het metselwerk van de kademuur bijzondere plantjes voorkomen, zoals muurvaren en muurleeuwenbek. In het water kunnen ondergedoken waterplanten voorkomen zoals hoornblad en gele plomp, die zowel drijvende als ondergedoken bladeren heeft.

Omdat er meestal weinig begroeiing is, is de visstand van grachten vaak eenzijdig. Brasem, snoekbaars en karper komen voor.  Door het (vaak) ontbreken van vegetatie komen in stadsgrachten niet veel soorten waterdiertjes voor.