Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Ecologisch ideaalbeeld

  • helder water en weinig algengroei;
  • een sterk begroeide sloot met een bedekking van 60% - 80%;
  • een sterke variatie in onderwater-, drijfblad- en moerasplanten;
  • gevarieerde visstand met kenmerkende soorten zoals rietvoorn, (jonge) snoek, zeelt, kroeskarper en
    grote modderkruiper;
  • veel soorten waterdiertjes zoals kevers, wantsen, poelslakken, posthoornslakken, libellenlarven, waterpissebedden en ook muggenlarven;
  • een hoog zuurstofgehalte met een verzadiging van 65% tot 120%;
  • een sloot met een fosforgehalte in de zomer van maximaal 0,04 mg P/liter.