Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Gewasbeschermingsmiddelen

In de boom- en sierteelt worden gewasbeschermingsmiddelen (GBM) gebruikt om ziekten, plagen en onkruid in gewassen te bestrijden. Soms komen middelen of resten daarvan onbedoeld in het oppervlaktewater terecht. Dit heeft negatieve gevolgen voor planten en dieren in het water en kan leiden tot sterfte van flora en fauna.

In de wet- en regelgeving zijn regels opgenomen over het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en hoe om te gaan met reinigingswater van machines met middelen. Het uitgangspunt is dat GBM of resten daarvan niet in het oppervlaktewater terecht mogen komen. Dit is belangrijk voor een goede waterkwaliteit en het behouden van een effectief middelenpakket. Het is daarom belangrijk om de juiste (voorzorgs)maatregelen toe te passen: