Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Bolontsmetting

Bolontsmetting is belangrijk voor gezonde bollen, maar geeft ook risico’s op emissie. Bij het ontsmetten,  transporteren en opslaan van ontsmette bollen en fust kan het erf verontreinigd raken met GBM. Bij afspoeling vanaf het erf is dan sprake van erfemissie. 

  • Ontsmet bollen onder een overkapping en vang de lekvloeistof rond de installatie op door middel van een vloeistofdichte vloer of lekbak (= verplicht!);
  • Ten opzichte van dompelen geeft schuimen (en in mindere mate douchen) minder kans op emissie.
  • Het plaatsen van losse afblaasventilatoren bij een dompelmachine om te voorkomen dat verontreinigd water wegstroomt;
  • Het gebruiken van een bollentransportwagen met opvanggoot voor het vervoeren van ontsmette bloembollen van het erf naar het perceel (om te planten).

De Maatlat Schoon Erf www.maatlatschoonerf.nl biedt u de mogelijkheid voor het toepassen van maatregelen op het erf met fiscaal voordeel via de MIA/Vamil-regeling.