Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Wat is ecologie?

Ecologie gaat over de soorten planten en dieren in het water en de relatie met hun omgeving: het milieu waarin ze leven. Het milieu staat onder invloed van de natuur zelf en de omgevingsfactoren, maar ook van het menselijk handelen.

Uit zichzelf maakt de ecologie in een sloot een ontwikkeling door. Het is een continue proces. We noemen dit de successiereeks van een sloot.

Als je niets aan een sloot zou doen, dan groeit een kleine watergang na verloop van tijd dicht. Bij dit natuurlijke proces groeien er steeds meer waterplanten en ontstaat er slib op de bodem. De sloot wordt ondieper en verdwijnt op den duur. Door dit 'verlanden' of 'successie' wordt water weer land. Zo kan er zelfs een broek- of moerasbos ontstaan.

Elke stap in het proces is op zichzelf ecologisch waardevol. Het zorgt voor meer variatie aan dieren en planten (biodiversiteit) en draagt bij aan een levende sloot. Voor een schone en gezonde sloot is het belangrijk om de variatie in planten en dieren te behouden. Aan de andere kant wilt u een sloot of een perceel ook functioneel gebruiken. Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over hoe we de sloten in een gebied levend en functioneel houden en welke inspanningen daarvoor nodig zijn. Het is een gezamenlijk belang.