Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Erf

Erfafspoeling of erfemissie ontstaat wanneer hemelwater in contact komt met GBM of resten daarvan en vanaf het erf afstroomt naar het oppervlaktewater. Mogelijke oplossingen zijn:

  • laat bespuitingen door de loonwerker doen. U heeft zelf geen voorzieningen nodig;
  • het schoon maken van machines met GBM (zaaimachine, veldspuit) op het perceel;
  • op het erf schoon maken? Gebruik een gecombineerde vul- en wasplaats met zuiveringsvoorziening;
  • goede landfbouwpraktijk (‘bezem door de kast’ (het opruimen van niet toegelaten middelen), opruimen van gemorste middelen, gebruik ‘easy-flow’ voor het toedienen van middelen aan de spuit, opruimen van seals van verpakkingen, niet meer middel aanmaken dan nodig is, etc.);
  • stallen van niet-schoongemaakte machines met GBM onder een afdak of in een schuur;
  • het schoon maken van machines met GBM bij de plaatselijke loonwerker.

Bij het thema 'Gewasbeschermingsmiddelen' leest u meer over de risico's op erfemissie en kunt u maatregelen en subsidie aanvragen. De Maatlat Schoon Erf www.maatlatschoonerf.nl biedt u de mogelijkheid voor het toepassen van maatregelen op het erf met fiscaal voordeel via de MIA/Vamil-regeling.