Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Erf

Erfafspoeling of erfemissie ontstaat wanneer hemelwater in contact komt met GBM of resten daarvan en vanaf het erf afstroomt naar het oppervlaktewater. Mogelijke oplossingen zijn:

  • Goede landfbouwpraktijk (‘bezem door de kast’ (het opruimen van niet toegelaten middelen), opruimen van gemorste middelen, gebruik ‘easy-flow’ voor het toedienen van middelen aan de spuit, opruimen van seals van verpakkingen, niet meer middel aanmaken dan nodig is, etc.);
  • Bespuitingen door de loonwerker laten doen. U heeft zelf geen voorzieningen nodig;
  • Gecombineerde vul- en wasplaats voor het vullen en uitwendig reinigen van de veldspuit, kisten en andere opslagmiddelen en machines met resten van GBM;
  • Zuiveringsvoorziening voor het zuiveren van waswater met resten GBM voor het lozen op het vuilwaterriool en de bodem (lozen in het oppervlaktewater is niet toegestaan).
  • Stallen van niet-schoongemaakte machines met GBM onder een afdak of in een schuur;
  • Gesloten (mobiele) kistenreiniger met recycling van waswater of met een zuiveringsvoorziening;
  • Niet schoongemaakte kisten en of fusten onder een afdak zetten of in een schuur.

Bij het thema 'Gewasbeschermingsmiddelen' leest u meer over de risico's op erfemissie en kunt u maatregelen en subsidie aanvragen. De Maatlat Schoon Erf (www.maatlatschoonerf.nl) biedt u de mogelijkheid voor het toepassen van maatregelen op het erf met fiscaal voordeel via de MIA/Vamil-regeling.